Leveringsvoorwaarden

KlopPro B.V. handelend onder de naam Alto-Shaam Benelux, gevestigd aan de Oostergracht 7A te Soest (Inschrijfnummer K. V.K. 59347414) hanteert de volgende leveringsvoorwaarden:

Leveringsvoorwaarden AS Benelux Klopppro BV